Báo cáo tình hình bảo mật dịch vụ Email Pro.

Trang thống kê về các thư độc hại, thư có chứa virus/ malware, đường dẫn giả mạo (link phishing), thư nghi ngờ SPAM....

Nếu bạn muốn đăng ký sử dụng bộ lọc SAP v2 để email của mình được an toàn bảo mật hơn,
hoặc bạn cần tư vấn về các giải pháp bảo mật email hay có bất kỳ góp ý gì.
Xin vui lòng phản hồi ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn ngay cho bạn.

Gửi phản hồi

Nhập mã token để xem báo cáo tình hình bảo mật Email Pro của bạn:

Lưu ý: Bạn có thể đăng nhập vào trang id.matbao.net, sau đó vào chi tiết dịch vụ Email Pro để nhấn vào Xem báo cáo.
Hoặc nhấn vào đường dẫn (link báo cáo) mà chúng tôi gửi qua Email của bạn hàng tuần.

 
 
 
 

Thống kê thư độc hại:

Tỉ lệ thư độc hại:

Tên Malware/Virus được phát hiện: help_outline

Top địa chỉ Email nhận thư nguy hiểm: help_outline

Thống kê theo các ngày trong tuần: